Spojené arabské emiráty

Spojené arabské emiráty výrazně zbohatly na exportu ropy a zemního plynu do celého světa. Své příjmy investovaly do výstavby supermoderních budov a luxusních hotelů, aby přilákaly nejbohatší turisty z celého světa. Kde jinde si člověk může koupit soukromý ostrov s rezidencí v umělém souostroví, které z výšky vypadá jako obří palma nebo mapa světa?

Palm Island Resort

Palm Island Resort

Spojené arabské emiráty (SAE) jsou federací sedmi emirátů ležících na jihovýchodě Arabského poloostrova. Země o velikosti České republiky sousedí s Ománem a Saúdskou Arábií a obývá ji 8,2 milionů lidí. Jako u většiny prosperujících zemí Perského zálivu tvoří občané státu jen pouhou část populace. V SAE je pouze 15 % obyvatel státními občany, zbytek pak tvoří Arabové ze sousedních zemí nebo občané západních států (zejména Velké Británie). Největší podíl populace (až 60%) jsou imigranti a pracovníci ze zemí východní a jihovýchodní Asie. Kvůli pestré skladbě obyvatelstva jsou SAE jedním z mála států regionu, který povoluje vyznávání jiného náboženství než islámu.

Kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám žije většina populace ve velkých aglomeracích na pobřeží Perského zálivu. Jen hlavní město země Abu Dhabi a největší město Dubai mají dohromady 3 miliony obyvatel. Celá jihozápadní část území, která tvoří okolo 50 % celé rozlohy SAE, je až na pár oáz tvořena pouští a písečnými dunami. Víte, že 88 % obyvatel SAE žije ve městech?

Historie

Až do 16. století neměla oblast dnešních SAE žádný kontakt se západní civilizací, přestože na základě znalosti mořeplavectví fungoval obchod s asijskými státy, zejména s Indií a Čínou. Hlavní komoditou tehdejšího hospodářství byly perly, které se ve vodách Perského zálivu hojně vyskytovaly.

1024px-Dubai_WüsteDo oblasti jak první pronikli Portugalci hledající cesty do Indie a Číny. Během 17. století začal v regionu převládat vliv Velké Británie, která pro oblast používala název „Pirátské pobřeží“. Britské snahy ochránit námořní cesty do Indie vedly k uzavření řady smluv s místními vládci, jež vyústily ve faktické zřízení britského protektorátu nad územím dnešních SAE. Na začátku 20. století začal obchod s perlami upadat a oblast až do 50. let zažívala ekonomickou stagnaci.

Na přelomu 50. a 60. let 20. století objevili britští vůdci ložiska ropy a emirát Abu Dhabi začal roku 1962 ropu exportovat. Tím byla zahájena éra ekonomického i společenského rozvoje.

Na konci 60. let začalo být zřejmé, že Velká Británie by v případě konfliktu nebyla schopná dostát svým závazkům chránit emiráty před napadením, a proto navrhla ukončení protektorátu nad oblastí. Vládci největších emirátů – Abu Dhabi a Dubaie  – zahájili jednání na vytvoření společné unie. Poté, co dohodli podmínky fungování nového celku, nabídli členství i zbývajícím 5 emirátům, které roku 1971 vstoupily do svazku a vznikly tak Spojené arabské emiráty. Členství zvažovaly i Katar a Bahrajn, kvůli sporům s ostatními emiráty se ale nepřipojily.

Ekonomika

Ekonomický rozvoj SAE, který začal v 60. letech, byl financován výlučně zisky z těžby ropy a zemního plynu. Díky rozsáhlým investicím do vzdělání, zdravotní péče a infrastruktury byl ze SAE vytvořen rozvinutý moderní stát zajišťující svým občanům vysokou životní úroveň. Z hlediska HDP na obyvatele jsou SAE s necelými 50 000 USD na osobu na 13. místě globálního žebříčku. Údaj avšak může být zkreslující, neboť občané SAE tvoří pouze 15 % obyvatelstva. Celých 85 % pracovních sil v ekonomice SAE pochází ze zahraničí, což činí zemi závislou na přísunu imigrantů. Vláda se s tímto fenoménem snaží bojovat pomocí tzv. „emiratizace“ práce. Vláda dbá na maximální možné vzdělání svých občanů, pokud možno i ve více oborech, celých 20 % státního rozpočtu proto směřuje do vzdělávací sféry.

Dominantou Dubae je scenérie mrakodrapů. Autorem snímku je Haitham Alfalah.

Dominantou Dubae je scenérie mrakodrapů.
Autorem snímku je Haitham Alfalah.

Ekonomika SAE je do značné míry závislá na ropě a plynu, které umožnily zemi její rozvoj. SAE disponují 6 % světových zásob ropy a 3 % zásob plynu, což je vzhledem k velikosti země poměrně významné množství. I přesto je v SAE patrná snaha odpoutat se od závislosti na exportu nerostných surovin. Nejlépe se diversifikace ekonomiky zatím podařila emirátu Dubai, který ze svého stejnojmenného hlavního města vybudoval finanční centrum srovnatelné s Londýnem či New Yorkem. Pomocí pobídek jako daňové prázdniny láká Dubai zahraniční investory, zejména telekomunikační společnosti.

Víte, že v Dubaji (SAE) se nachází největší obchodní dům na světě, ve kterém můžete i lyžovat? Další specialitou Dubaie je luxusní turistika, pro kterou emirát zajistil ohromnými investicemi vhodné prostředí. Řadě luxusních hotelů na pobřeží Perského zálivu konkurují umělé písečné ostrovy několik kilometrů od pobřeží, které slouží jako soukromá luxusní sídla pro nejbohatší osoby planety. Víte, že v zemi se nachází „Osmý div světa“, uměle vyrobený ostrov ve tvaru palmy?

Navzdory úspěchům v rozvoji služeb a finančnictví zůstává ekonomika SAE závislá z 25 % na exportu ropy a plynu. Mezi ekonomikami jednotlivých emirátů navíc existují velké rozdíly. Ekonomika Abu Dhabi například závisí téměř výlučně na produkci ropy a plynu, na druhé straně emirát disponuje největšími zásobami těchto surovin. Vláda SAE prohlásila za svůj cíl zbavit zemi závislosti na vývozu ropy a plynu do roku 2030. Víte, že v Dubaji se neplatí daň z příjmu?

Vnitřní politika

Spojené arabské emiráty jsou federací 7 emirátů, kterou řídí Nejvyšší federální rada sestávající se z emírů všech emirátů. Emiráty mají široké pravomoci a každý emirát musí odvést pouze určité procento příjmů do rozpočtu SAE. Nejvyšší federální rada má v kompetenci pouze záležitosti, které jsou jí výslovně svěřené. V čele Nejvyšší rady stojí prezident a premiér, kteří jsou voleni zbylými členy rady, de facto je jejich funkce dědičná, neboť prezidentem SAE je vždy emír Abu Dhabi a premiérem a viceprezidentem je vždy emír Dubaie, přičemž post emíra je dědičný.

Ruský prezident Putin a hlava Spojených arabských emirátů Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan. Zdrojem snímku je ruská prezidentská kancelář www.kremlin.ru.

Ruský prezident Putin a hlava Spojených arabských emirátů Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan.
Zdrojem snímku je ruská prezidentská kancelář www.kremlin.ru.

Od roku 2006 existuje také Federální národní rada, která zastupuje všechny emiráty, ale disponuje pouze poradní pravomocí. Federální rada je 40 členná, polovina jejích členů je jmenována a polovina nepřímo volena občany SAE.

SAE mají poměrně liberální ústavu zaručující práva a svobody všech občanů, na vysoké úrovni je i soudnictví, které však je dvojího druhu: civilní a podle islámského práva šaría. Díky vysoké životní úrovni i poměrně liberálnímu režimu se SAE vyhnuly nepokoje spojené s Arabským jarem a země je politicky stabilní, ačkoli lidsko-právní organizace Human Rights Watch (HRW) zaznamenává případy omezování občanské společnosti a opozice.

Odlišná je situace u zahraničních pracovníků, kterých je v SAE několik milionů. Po jejich příjezdu do země jsou jim často zabavovány doklady a následně jsou nuceni pracovat v nevyhovujících (zejména teplotních) podmínkách bez možnosti ze země opět vycestovat.

Zahraniční politika

Z hlediska zahraniční politiky jsou SAE velice aktivní. Jsou mimo jiné členy WTO, OPEC a Rady pro spolupráci arabských států v Zálivu. Udržují úzké bilaterální vztahy s USA, Japonskem, Indií (většina zahraničních pracovníků v zemi jsou Indové) a řadou Evropských států. SAE patří mezi největší spojence USA v regionu, na svém území hostí vojenské základny USA a Francie. SAE naopak mají, podobně jako USA, špatné vztahy s Íránem kvůli dlouholetým sporům o ostrovy Velký a Malý Tunb a Abu Musa v Perském zálivu. SAE se také nachází poblíž, z hlediska transportu ropy, klíčové Hormuzské úžiny, jejímž uzavřením již několikrát Írán vyhrožoval.

SAE jsou největším dárcem humanitární a rozvojové pomoci ze všech států regionu. Od své nezávislosti z roku 1971 věnovaly SAE na tyto účely okolo 3,5 miliard USD. Víte, že SAE se nachází nejvyšší budova světa zvaná Burj Khalifa?

Významné osobnosti

Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan (1918 – 2004) byl první prezident Spojených arabských emirátů od jejich vzniku v roce 1971 až do své smrti roku 2004. Jako emír Abu Dhabi stál za celým projektem vzniku SAE a zasloužil se také o rozvoj země pomocí rozsáhlých investic do infrastruktury a ekonomiky.

Khalifa bin Zayed Al Nahyan (* 1948) je současný prezident SAE a emír Abu Dhabi, který nastoupil v roce 2004, den po smrti svého otce. V zemi provedl mírné demokratizační reformy a obecně je vnímán jako modernizátor s vazbami na západní kulturu. Podle časopisu Forbes je 3. nejbohatším monarchou na světě, své jmění často používá na podporu různých veřejně prospěšných projektů.

Skupa Marek

Zdroje

BBC http://www.bbc.co.uk/

Best country reports http://www.bestcountryreports.com/

Economy Watch http://www.economywatch.com/

Foreing Policy http://www.foreignpolicy.com/

Human Rights Watch http://www.hrw.org/

International Monetary Fund http://www.imf.org/

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky http://www.mzv.cz/

The Economist http://economist.com/

Theodora.com http://theodora.com/

Wikipedia http://www.en.wikipedia.org/