Slovinsko

Republika Slovinsko je středoevropský alpský stát s hlavním městem Ljublaň. Samostatné Slovinsko vzniklo roku 1991 jako jeden z nástupnických států Jugoslávie. Slovinsko je členem OBSE, OSN, Rady Evropy, WTO, NATO, EU a od roku 2007 je členem také Eurozóny, Schengenského prostoru a OECD. Státním zřízením je parlamentní republika v čele s prezidentem Borut Pahor. Dvoukomorový parlament je složený ze Státní rady a výraznou převahou dolní komory Státního shromáždění. Nejvyšším orgánem moci výkonné je Vláda Republiky Slovinsko, jejímž předsedou je Janez Janša. Hospodářský růst byl stabilní, ale v roce 2009 došlo v důsledku globální krize k meziročnímu poklesu HDP, přesto je ekonomika Slovinska nejvyspělejší z postsocialistických zemí Evropy.

Další informace připravujeme