Saúdská Arábie

Saudská Arábie je pouštní země rozkládající se na velké části Arabského poloostrova. Díky svým ohromným ropným zásobám je jednou z nejbohatších zemí světa, přesto mezi obyvatelstvem panují velké sociální rozdíly. Ropné bohatství také pomáhá vládnoucí rodině udržet velmi konzervativní náboženský režim. V zemi leží nejvýznamější svatá města islámu, Mekka a Medína, kam ročně přicházejí miliony muslimských poutníků.

Saudská Arábie se rozkládá na velké ploše zhruba 2 250 000 km2, některé hranice, jako například s Jemenem, však nejsou přesně vytyčené. Díky své velké rozloze sousedí hned s osmi státy Arabského poloostrova a její břehy omývá jak Rudé moře, tak Perský záliv. Většina území je pouze písečnou pouští, výjimky tvoří pobřežní oblasti, zejména jihozápad země, a různé oázy a vádí (sezónní koryta řek) roztroušené po celém území.

V Saudské Arábii žije celkem 27,5 milionů obyvatel, jako u ostatních států Arabského poloostrova avšak část obyvatelstva nedisponuje saúdskoarabským občanstvím. V případě Saudské Arábie je to zhruba 27 % obyvatel, kteří v zemi pobývají většinou z ekonomických důvodů, a jako u většiny okolních států jsou to i v tomto případě občany jiných arabských, popřípadě asijských států. Přes 5,5 milionů obyvatel žije v hlavním městě Rijád, které leží poněkud izolovaně od ostatních měst ve středu celé země a je spojnicí mezi západním a východním pobřežím. Většina velkých měst, kde se koncentruje velká část populace, se nachází poblíž pobřeží, zejména na západě leží důležitá města jako Mekka, Medína či ekonomická metropole a stěžejní přístav Džidda.

Z náboženského hlediska je Saudská Arábie striktně muslimský stát. Státním náboženstvím je specifická forma sunnitského islámu, takzvaný wahhábismus, který je těsně spjat se saudskou vládnoucí rodinou. Na jihozápadě země avšak žije silná šíitská menšina, čítající 2 až 3 miliony osob.

Historie

Na Arabském poloostrově mezi sebou dlouhou dobu soupeřilo mnoho různých kmenů, které střídavě získávaly kontrolu nad větším či menším územím. Jednou z hlavních skupin byla rodina Saudů, která na počátku 20. století spolu se svými přívrženci získala definitivní převahu na poloostrově. Saudy podpořila Velká Británie, pro kterou byl jejich triumf spojen s oslabením vlivu Osmanské říše v oblasti. Během prvních desetiletí 20. století se vliv Saudů pod vedením jejich emíra Abd al-Azíze ibn Saúda postupně rozšiřoval po poloostrově. V roce 1924 získali pod kontrolu Mekku a o něco později dobyli i Medínu. V roce 1932 pak vzniklo spojené království Saudské Arábie. Šíření vlivu Saudů bylo rovněž spojeno se šířením wahhábismu, který již v 18. století přijala rodina za své náboženství.

Král Abd al-Azíz spravoval svůj stát velmi autoritativně, považujíc ho prakticky za své panství, které si vydobyl. Fungování státu ze začátku financovala zejména Velká Británie a také muslimové, kteří putovali na svatá místa. V průběhu druhé světové války získávaly v zemi stále větší vliv Spojené státy americké, které uzavřely se Saudskou Arábií řadu ekonomických i vojenských smluv a vytlačily tak Velkou Británii z pozice hlavního partnera.

V poválečném období začal prudký rozvoj ropného průmyslu, kvůli špatnému hospodaření a nevýhodným smlouvám s těžebními firmami se však země stávala stále více zaostalou. Do roku 1963 zde bylo dokonce legální otrokářství. Přelom nastal v roce 1964 s nástupem krále Fajsala, který zavedl určité ekonomické reformy a započal rozsáhlou modernizaci země pomocí financí z ropy.

Během 70. let vzrůstala nespokojenost s královskou rodinou, zejména se způsobem její vlády a nakládání s prostředky. Ozývaly se také diskriminované skupiny, jako například šíité. Velkým impulzem pro znepokojení některých skupin v zemi byla válka v Zálivu roku 1991, ve které byla Saudská Arábie spojencem USA. Některým islámským skupinám se nelíbilo provázání jejich země s USA a pronikání západních myšlenek a kultury. Z některých islámských hnutí vznikaly teroristické organizace, nejznámější je al-Káida, jejíž začátek se datuje do roku 1988, následně rozšířila své působení i mimo Saudskou Arábii. Od roku 2005 panuje v zemi král Abdalláh, jehož vláda je spojena s určitou demokratizací politiky, emancipací žen a bojem proti terorismu. Na druhé straně se avšak jeho vláda stále potýká se špatným stavem lidských práv.

Ekonomika

Saudská Arábie je největší světový exportér ropy, i proto je ekonomika země postavena na této komoditě. Petrochemický průmysl představuje celých 45 % z celkového HDP země a dokonce 90 % veškerých příjmů plynou z jeho exportu. Země kontroluje celých 16 % světových zásob ropy, což ji řadí v tomto směru na druhé místo v globálním žebříčku, hned za Venezuelu. Ve velikosti produkce je pak dokonce první na světě, se svými 13,2 % celkové světové produkce ropy předstihuje dokonce Ruskou federaci. Země disponuje i poměrně velkými zásobami zemního plynu, který se spolu s ropou nachází v ložiscích na severovýchodě země.

V rámci HDP na obyvatele je Saudská Arábie na 41. místě a její pozice je srovnatelná s Českou republikou, která obsadila 38. místo. Tempo ekonomického růstu je však větší a v posledních letech se pohybuje okolo 4 % ročně.

Jako většina zemí regionu stojí i saúdskoarabská ekonomika zejména na zahraničních pracovnících. Z celkového počtu necelých 7 milionů pracovníků tvoří imigranti za prací celých 80 %. Nejčastěji se uplatňují ve službách a ropném průmyslu. Důsledkem přistěhovaleckého trendu je nezaměstnanost mezi saudskými občany, která se podle tamních úřadů pohybuje okolo 10 %, USA jí však například odhadují až na 25 %. Rozdíl je avšak v metodice výpočtu, neboť saúdskoarabské úřady nezahrnují do statistik ženy, které většinou ani pracovat nesmějí.

Další složky ekonomiky jsou pak služby spojené především s cestovním ruchem, především návštěvy muslimských svatých míst. V posledních letech země masivně investuje do výstavby infrastruktury a jistou část ekonomiky představuje i průmysl, který se kromě zpracování ropy věnuje i zpracování jiných nerostných surovin.

Nejmenší podíl na ekonomice země má zemědělství, což je způsobeno geografickými podmínkami země. Naopak jsou vhodné pro obnovitelné zdroje, konkrétně solární energie. V roce 2012 představila Saudská Arábie ambiciózní plány na vybudování obrovských solárních elektráren. Do roku 2032 plánuje ze slunce získávat 41 000 megawattů energie. Země se totiž díky své rychle rostoucí populaci může dostat do energetické krize. Většina energie je v současné době vyráběna spalováním ropy a zemního plynu, což je dotováno státem. Pro ekonomiku je tedy výhodnější ropu nadále exportovat za mnohonásobně větší zisky a energii si opatřit jiným způsobem. V dlouhodobém výhledu dokonce Saudská Arábie počítá s tím, že by získávala celých 100 % energie pouze z obnovitelných zdrojů.

Zahraniční politika

Vzhledem ke své velikosti i ropnému bohatství je Saúdská Arábie jednou z hlavních mocností regionu. Pro její pozici mezi ostatními muslimskými zeměmi je také důležité, že kontroluje a spravuje dvě nejsvatější místa islámu. Země je členem mnoha mezinárodních institucí, silnou pozici má díky svým ropným rezervám zejména v Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC). Snaží se vystupovat jako patron všech islámských a arabských zemí, s čímž se shoduje s Iránem, ačkoli se výrazně rozcházejí v postoji k USA. Saúdská Arábie také příliš nevítá iránský jaderný program. Velmi dobré vztahy má země zejména s USA již od druhé světové války. Velmi úzce je provázána rovněž s Bahrajnem a Spojenými arabskými emiráty. Naopak chladnější vztahy má země se sousedy v Kataru, Jemenu a Ománu.

Vnitřní politika

Z hlediska státního zřízení je Saúdská Arábie absolutistickou monarchií. Hlavní autoritou je král, v současnosti král Abdalláh, který jmenuje vládu, většinou z členů vládnoucí rodiny. Omezenými pravomocemi disponuje Poradní shromáždění, které může předkládat zákony, ovšem definitivně je musí schválit opět král. Zdrojem veškeré legislativy je islámské právo šaría, podle kterého se rozhoduje i ve většině soudních sporů. Volby jsou v Saudské Arábii velmi vzácné, první, pouze regionální, proběhly teprve v roce 2005 a zúčastnit se jich mohli jen muži. V dalších regionálních volbách, které avšak nejsou příliš významné, naplánovaných na rok 2015 budou podle králova příslibu moci volit již i ženy. V zemi je velmi omezována svoboda vyznání, projevu a shromažďování. Opozice je v zemi zakázána a potlačována.

Neuspokojivá je zejména situace žen, jejichž práva jsou kvůli přísnému dodržování islámského učení velmi omezována. Podobně problematická je i situace několika milionů zahraničních pracovníků, kteří v zemi oproti saudským občanům požívají velmi malou ochranu. V zemi nejsou výjimečné fyzické tresty i popravy, a to i u velmi mladých osob. Represe proti politicky, či občansky aktivním jedincům se ještě zvýšily po začátku období Arabského jara. Samotné Arabské jaro však Saudskou Arábii téměř nezasáhlo, neboť nepokoje byly částečně silově a částečně ekonomicky i politicky potlačeny v zárodku.

Osobnosti

Abd al-Azíz ibn Saúd (1876 – 1953) byl mezi lety 1932 – 1953 prvním králem moderní Saúdské Arábie. Během začátku dvacátého století stál v čele sjednocovacího procesu, na jehož konci stálo právě vyhlášení Saudské Arábie jako samostatného státu v roce 1932. Jeho vláda měla podobu autokracie až despocie dohromady s prvky teokracie. Zasloužil se nicméně o velký ekonomický rozvoj po druhé světové válce, financovaný ropnými zisky. Navázal rovněž dobré bilaterální vztahy s USA v ekonomické i vojenské úrovni. Do značné míry vytyčil linie státu, ve kterých se Saudská Arábie pohybuje i dnes.

Král Abdullah (* 1924) je od roku 2005 králem Saudské Arábie. Během svého života zastával různé posty v politice a státní správě. Po svém nástupu provedl řadu reforem, například soudnictví, či vzdělání. Obecně je ve světě viděn jako reformátor a umírněný vládce, samozřejmě v kontextu podstaty saudského režimu a jeho předchůdců na trůnu.

 Zdroje

BBC http://www.bbc.co.uk/

BP Statistical Review of World Energy June 2012

CIA World Factbook http://www.cia.gov/

Economy Watch http://www.economywatch.com/world_economy/bahrain/

Human rights watch http://www.hrw.org/

International Monetary Fund http://www.imf.org/

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky http://www.mzv.cz/

The Energy Collective http://www.theenergycollective.com/

The Guardian http://www.guardian.co.uk/

University of Texas Libraries http://www.lib.utexas.edu/

Wikipedia http://www.en.wikipedia.org/

 

Fotogalerie

Víte, že Saúdská Arábie je jedinou zemí, která zakazuje ženám řídit? Víte, že je jednou z nejsuších zemí na planetě? Víte, že Saúdská Arábie je nazývána zemí dvou svatých mešit? Toto a další informace naleznete v novém článku rubriky Země Světa, tentokrát o Saúdské Arábii.