Mexiko

Celý název Mexika je Spojené státy Mexické, kdy státním uspořádáním je země federativní republikou. Geopoliticky se většinou řadí ke Střední Americe, jindy je považována za součást Severní Ameriky. V některých oblastech země dochází k častým útokům na média, mezi lety 2000 a 2012 bylo zavražděno zhruba 200 informátorů. Mexiko je nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky z oblasti Latinské Ameriky. Nejbohatší člověk světa Carlos Slim žije právě v Mexiku.

Mexiko sousedí na severu se Spojenými státy americkými, zhruba 3140 kilometrů dlouhou hranici tvoří částečně řeka Rio Grande, na jihu stát sousedí s Belize a Guatemalou. Mexiko ze západu obklopuje Tichý oceán, u jeho východního pobřeží se nachází Mexický záliv a Karibské moře.  Celková délka pobřeží je 9330 kilometrů. Rozloha země je 1 964 375 km², čímž je Mexiko 14. největším státem ve světě. V Mexiku žije přibližně 117 milionů obyvatel, z nichž zhruba 60 % obyvatel jsou mestici, míšenci Indiánů a bělochů, dále 30 % Indiáni, 9 % běloši. Asi 83 % obyvatel se hlásí k římskokatolické církvi, 8 % k protestanství. Úředním jazykem je španělština, zhruba 6 % obyvatel mluví také původními indiánskými jazyky. Administrativně je Mexiko rozděleno do 31 spolkových států a jednoho federálního distriktu, který představuje hlavní město Ciudad de México.

Politické uspořádání

Hlavou státu je přímo volený prezident, který plní šestileté funkční období bez možnosti znovuzvolení. Prezident je zároveň předsedou vlády a vrchním velitelem ozbrojených sil. Zákonodárným orgánem je dvoukomorový Parlament, složeným z Poslanecké sněmovny (Cámara de Diputados) a Senátu (Cámara de Senadores).

Senát má 128 členů, 96 z nich je voleno přímo, zbylých 32 křesel je rozděleno mezi jednotlivé politické strany podle výsledků voleb. Senátoři jsou voleni na šestiletá volební období, je možné je ihned znovuzvolit. V Poslanecké sněmovně zasedá 500 poslanců – 300 z nich lidé volí přímou volbou, 200 křesel si rozdělují politické strany podle výsledků voleb. Poslanci jsou voleni na tříleté funkční období bez možnosti bezprostředního znovuzvolení. Nejvyšším orgánem soudní moci je Nejvyšší soudní dvůr (Suprema Corte de Justicia de la Nación). Národní ústava pochází z roku 1917.

Historie

Exprezident Felipe Calderon

Na území dnešního Mexika se dříve nacházely staré indiánské kultury, zejména Mayové a Zapotékové, poté se území zmocnili Toltékové, nakonec oblast ovládli Aztékové, kteří v roce 1325 založili město Tenochtitlán, jež se proměnilo v centrum aztécké říše. Roku 1519 započal její dobývání španělský kolonizátor Hernán Cortés, V roce 1535 byla aztécká říše rozvrácena a vznikla španělská kolonie Nové Španělsko s hlavním městem Ciudad de México, které bylo místo Tenochtitlánu.

Mexiko se po bojích za nezávislost stalo roku 1824 federativní republikou. V dalších desetiletích byla země dějištěm řady vnitropolitických otřesů a vojenských konfliktů. V důsledku porážky ve válce s USA v letech 1846 až 1848 ztratilo Mexiko přes polovinu svého území (dnešní státy USA Texas, Kalifornie, Arizona, Nové Mexiko, Colorado a Utah). Narůstající vnitropolitické problémy v zemi vedly v letech 1910 až 1917 k demokratické revoluci, která vyvrcholila vyhlášením nové ústavy.

V letech 1934 až 1940 stála v čele země vláda prezidenta Lazara Cardenase, která uskutečnila řadu sociálně ekonomických reforem, rozdělila mezi rolníky na 18 milionů hektarů půdy a znárodnila železnice a zejména těžbu ropy, dosud patřící zahraničnímu kapitálu. Druhé světové války se Mexiko zúčastnilo na straně Spojenců a stalo se zakládajícím členem Organizace spojených národů (OSN).

V poválečném období Mexiko zaznamenalo značný civilizační rozvoj a jeho mezinárodní prestiž podstatně stoupla. Od roku 1955 se voleb mohou zúčastňovat i ženy. Na rozdíl od ostatních latinskoamerických zemí zde od konce druhé světové války nedošlo ke státnímu převratu a od roku 1929 do roku 2000 zde nepřetržitě vládla Institucionální revoluční strana (PRI), což nemělo ve světě obdoby.

Domácí politika

Hlavními politickými stranami v Mexiku jsou Institucionální revoluční strana (PRI), Strana národní akce (PAN) a Strana demokratické revoluce (PRD). Vítěznou politickou stranou v posledních volbách je středolevá PRI. Do roku 2012 byla favoritem pravicová PAN. Strana PRD se orientuje levicově.

Poslední prezidentské volby, volby do Senátu i do Poslanecké sněmovny se konaly 1. 7. 2012. Prezidentské volby vyhrál Enrique Peña Nieto, kandidát PRI, s 38,21 %, druhý skončil  Andrés Manuel Lopez Obrador, kandidát PRD, s 31,59 %, a třetí Josefina Vázquez Motta, kandidátka PAN, 25,41 %. Enrique Peña Nieto byl jmenován prezidentem země 1. 12.2012.

Prezident Enrique Peňa Nieto

Ve volbách do Senátu získala strana PRI 52 senátorů, strana PAN 38 senátorů, strana PRD 22 senátorů, strana PVEM 9 senátorů, strana PT 5 senátorů, a nezávislí 2 senátory. Ve volbách do Poslanecké sněmovny získala PRI 208 křesel, PAN 114 křesel, PRD 100 křesel, PVEM 33 křesel, PT 19 křesel, ostatní 26 křesel.

V roce 2007 bývalý mexický prezident Felipe Calderón prosadil důchodovou a fiskální reformu. Prohlašoval, že je pro něj ekonomickou prioritou tvořit pracovní místa a bojovat s chudobou. Současný Enrique Peña Nieto ve své předvolební kampani zdůrazňoval boj proti organizovanému zločinu, který zejména v severních mexických státech (Coahuila, Durango, Tamaulipas) vyvolává dennodenní nepokoje, při kterých umírají lidé. Aktuální politická témata jsou bezpečnost a boj proti drogám, zkvalitnění veřejného vzdělávacího systému, modernizace infrastruktur, modernizace pracovních zákonů či podpora soukromých investic.

Zahraniční politika

Na mezinárodním poli jsou hlavním partnerem Mexika Spojené státy americké, nachází avšak partnery i v Latinské Americe. Mexiko se snaží uzavírat co nejvíc dohod o volném trhu. V dubnu 2011 podepsal bývalý mexický prezident z let 2006 až 2012 Felipe Calderón spolu s prezidenty Peru, Kolumbie a Chile Deklaraci o Tichomořském partnerství, která založila integrační uskupení podél Pacifiku. Na konci roku 2011 představitelé Belize, Dominikánské republiky, Hondurasu, Guatemaly, Kolumbie, Kostariky, Mexika, Nikaraguy a Panamy podepsali dohodu o volném obchodu. Mexiko má velmi dobré vztahy s Evropskou unií (EU), se kterou rovněž uzavřelo dohodu o volném obchodu roku 2000.

Mexiko je členem mnoha mezinárodních organizací, jako jsou OSN, Organizace amerických států (OAS), Latinskoamerické integrační sdružení (LIZ), Severoamerická zóna volného obchodu (NAFTA), skupina G20, Asijsko-pacifické hospodářské společenství (APEC).

Ekonomika

Národní měnou je mexické peso. V roce 2012 bylo HDP na osobu 15 200 USD. Mexiko je členem skupiny G20, ve které je zastoupeno 20 největších světových ekonomik ze všech kontinentů V Mexiku je nízká nezaměstnanost, v roce 2012 byla 4,5 %. Zhruba polovina obyvatel Mexika žije pod hranicí chudoby. V roce 2011 mexická ekonomika vzrostla o 3,9 %, v roce 2012 o 3,8 %. Inflace v roce 2011 dosáhla hodnoty 3,8 %. V roce 2012 se na tvorbě HDP nejvíce podílel sektor služeb s 62 %, průmysl 34 % a zemědělství 4 %. Mexiko má dohody o volném obchodu s více než 50 zeměmi, mezi nimi je i Japonsko.

V průmyslovém odvětví v roce 2011 zaznamenal nejvyšší nárůst obor výroby dopravních prostředků, a to o 16,9 %. Příkladem neformální ekonomiky v Mexiku je zejména porušování autorských práv, černý trh se odhaduje cca na 75 miliard USD.

Mexiko je pro Českou republiku společně s Brazílií nejvýznamnější partnerskou zemí Latinské Ameriky. Celkový objem vzájemného obchodu v roce 2011 dosáhl 751 milionů USD. Obrat bilaterálního zahraničního obchodu v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 vzrostl o 31,3 %. Vývoz v roce 2011 vzrostl o 19,8 % a dovoz o 42,9 %. V roce 2011 Česká republika vyvážela do Mexika především mechanické přístroje (elektrotechnické součástky pro nízké napětí), reproduktory zvuku (části a součásti přístrojů pro rozhlasové a TV vysílání), dráty, kabely, propojky pro napětí do 1000V, části a součásti pro elektrotechniku, transformátory s kapalinovým dielektrikem do 1600kVA. Naopak z Mexika jsme k nám dováželi pevné elektrické kondenzátory, zařízení pro příjem a konverzi hlasů a obrazů, léky, magnetické páskové paměťové jednotky a elektrotechnické součástky.

Zajímavost

Chichen ItzaChichen Itza je zřícenina mayského města, která se nachází na mexickém poloostrově Yucatán. V roce 2007 byla zařazena mezi novodobých 7 divů světa. Celé oblasti dominuje pyramida a chrám boha Kukulkána El Castillo. Pyramida má čtvercový půdorys a na vrchol vede z každé strany 91 schodů, počet schodů spolu s vrcholem znázorňuje 365 dní v roce.

Významné osobnosti

Benito Juárez (1806 – 1872) – byl zapotecký Indián a guvernér státu Oaxaca, který byl v letech 1858 až 1861 prozatímním prezidentem Mexika. V roce 1861 vyhrál volby a stal se oficiálně prezidentem, ve funkci působil v letech 1861 až 1864 a v letech 1867 až 1872. Benito Juárez prosazoval rovná práva pro původní domorodé národy, bránil národní zájmy Mexika a výrazně omezil vliv katolické církve, které zabavil majetek. Byl liberál a provedl významné sociální reformy. Období jeho vlády je známé jako Reforma severu (La Reforma del Norte).

Enrique Peña Nieto (*1966) – je současným mexickým prezidentem od 1. 12. 2012, kandidoval za středolevou Institucionální revoluční stranu (PRI), ve které je členem od roku 1984. Mezi lety 2005 a 2011 byl guvernérem státu Mexiko. Vystudoval práva na mexické Panamerické univerzitě (UP).

Kateřina Šafářová

Zdroje

BBC http://www.bbc.co.uk/

CIA FactBook https://www.cia.gov/

Economy Watch http://www.economywatch.com/

Foreing Policy http://www.foreignpolicy.com/

International Monetary Fund http://www.imf.org/

Wikipedia http://cs.wikipedia.org/

Business Info http://www.businessinfo.cz/

Lidové noviny http://www.lidovky.cz/

Ministerstvo zahraničních věcí http://www.mzv.cz/