Makedonie

Bývalá jugoslávská republika Makedonie je země ležící v centrální části Balkánu v jihovýchodní Evropě s hlavním městem Skopje. Jde o jeden z nástupnických států bývalé Jugoslávie, od které se odtrhla v roce 1991. Je členem OSN a od roku 1993 členem Rady Evropy. Od roku 2005 je kandidátem na vstup do EU a také požádala o členství v NATO. Politický systém je určen ústavou přijatou po vyhlášení nezávislosti v roce 1991. Státním zřízením je pluralitní parlamentní demokracie a v čele je prezident Gjorgje Ivanov volený ve všeobecných a přímých volbách na 5 let, ale jeho funkce je spíše ceremoniální. Výkonnou a rovněž zákonodárnou moc má vláda, jejímž předsedou je Nikola Gruevski. Nejvyšším orgánem zákonodárné moci je jednokomorový parlament Sobranje, který má 120 poslaneckých mandátů volených proporční volbou na 4 roky. Ekonomika patří k deseti nejslabším evropským ekonomikám. Během centrálního plánování komunistického režimu docházelo k postupné industrializaci země a venkov byl v zájmu rozvoje průmyslu na úkor zemědělství uměle vysídlován.

Další informace připravujeme