Lucembursko

Lucembursko oficiálně nazývané Velkovévodství lucemburské je západoevropský vnitrozemský stát. Země je zakládajícím členem Beneluxu, NATO, Evropské unie, OECD. Hlavní a největší město Lucemburk je sídlem mnoha jejich institucí. Státním zřízení je podle ústavy velkovévodství (jediná země na světě) a v současnosti je velkovévodou Henri I. de Luxembourg a předsedou vlády Jean-Claude Juncker. Pravomocemi velkovévody je svolávat a rozpouštět parlament, podle výsledků voleb jmenovat vládu a doživotní členy Státní rady, schvalovat zákony a také má právo veta. Zákonodárným orgánem Lucemburska je jednokomorový parlament, který má 60 poslanců volených na pět let. Sněmovna také schvaluje složení vlády. Vláda je složena z ministerského předsedy a 12 ministrů. Dalším důležitým orgánem je Státní rada s 21 členy jmenovanými velkovévodou na doživotí. Občané starší osmnácti let mají povinnost účastnit se voleb. Lucembursko má velmi rozvinutou ekonomiku. Dle Mezinárodního měnového fondu se jedná o ekonomiku s nejvyšším nominálním HDP na jednoho člověka na světě. Služby tvoří přes 80 %z celkového HDP a v Lucembursku sídlí přes 200 bank.

Další informace připravujeme