Lichtenštejnsko

Lichtenštejnské knížectví je jeden z nejmenších států Evropy, který leží na svazích Alp a v údolí Rýna. Hlavní město je Vaduz. Lichtenštejnsko je úzce hospodářsky a politicky spojeno se Švýcarskem a Rakouskem. Státním zřízením je podle ústavy konstituční dědičnou monarchií na demokratických a parlamentních základech. Státní moc je rozdělena mezi knížete a lid. Hlavou státu je kníže Hans-Adam II., který reprezentuje zemi na mezinárodní úrovni. Zákonodárným orgánem je parlament, který má 25 poslanců, volených ve dvou okrscích na čtyři roky. Vláda je tvořena předsedou Klausem Tschütscher, jeho zástupcem a třemi vládními rady (ministry), jejichž funkční období je také čtyři roky. Občané se účastní na řízení státu volbou svých zástupců do parlamentu a mají právo na referendum v politických záležitostech. Lichtenštejnsko má velmi silný sektor průmyslu a výroby zboží, kde podíl zaměstnanců i podíl sektoru na HNP je téměř dvojnásobný oproti jeho sousedům.

Další informace připravujeme