Írán

Íránská islámská republika je muslimský stát v Přední Asii s hlavním městem Teherán. Od revoluce v roce 1979 je Írán islámskou republikou v čele s titulární hlavou státu prezidentem Mahmoud Ahmadinejad voleným obyvatelstvem na čtyři roky. Skutečnou moc v zemi má však v rukou rahbar, tedy duchovní vůdce, jehož volí Rada expertů na doživotí a od roku 1989 je jím Ali Hosseini Khamenei. Rada expertů má 86 členů a volena občany nad 15 let. Zákonodárnou moc je svěřena jednokomorovému Islámskému poradnímu shromáždění, jehož 290 členů je voleno obyvatelstvem. Íránské hospodářství podléhá z větší části státní kontrole, v soukromých rukou se nacházejí pouze menší podniky. Nejdůležitějším ekonomickým odvětvím je těžební průmysl, zpracovávající bohatá ložiska ropy a zemního plynu. Kromě toho mají význam ještě textilní průmysl, zemědělství a produkce cementu a stavebních hmot.

Další informace připravujeme