Indie

Indie, bývalá součást britského koloniálního impéria a druhý nejlidnatější stát světa, leží na Indickém subkontinentu a díky své poloze je nesmírně úrodnou zemí. Od vyhlášení nezávislosti v roce 1947 se neustále rozvíjí, v současnosti jde o třetí nejrychleji rostoucí ekonomiku světa a jeden z mála států, které disponují nukleárními zbraněmi. I přes svou vyspělost se avšak Indie i v 21. století potýká s enormními sociálními problémy a dosud nezmizel ani kastovní systém. Podle expertních odhadů Indie do roku 2050 převezme světové prvenství v počtu obyvatel.

Oficiální název země, která se rozkládá na Indickém subkontinentu v jižní Asii, je Indická republika. Při rozloze 3 287 590 km² je sedmým největším státem světa a 1,2 miliardy obyvatel z ní činí druhý nejlidnatější stát na světě. Jejími sousedy jsou Barma, Bangladéš, Čína, Bhután, Nepál a Pákistán; jižní, jihovýchodní a jihozápadní pobřeží omývá Indický oceán. Mezi největší indická města patří hlavní město Nové Dillí, Kalkata, Bombaj, Bangalore a Čennaj.

Indie je etnicky i jazykově velmi heterogenní stát, její obyvatelstvo je zastoupeno převážně indoárijci, dále ale i drávidy a mongoloidními etniky. V souvislosti s etnickou, národnostní a náboženskou odlišností se v Indii v průběhu staletí vyvinul tzv. kastovní systém, který jednotlivé skupiny obyvatelstva přísně separuje a de facto dodnes koriguje velkou část jejich života. Indická společnost je stále velmi tradiční, přesto do ní začínají pronikat moderní trendy a fenomény, jakými je například urbanizace. V současnosti se v Indii rodí nová střední vrstva, kterou tvoří mladí a vzdělaní lidé orientovaní na Západ.

Sari_2 (Yann)

Převážnou část indické populace tvoří hinduisté, kromě nich však v zemi žijí i menšiny muslimů, křesťanů a sikhů. Indie má velmi bohatou minulost náboženství, hinduismus patří mezi nejstarší stále živá náboženství na světě. Vedle něj vznikly ještě buddhismus, džinismus a sikhismus. Buddhismus je však v dnešní Indii zastoupen jen minimálně, převažuje hinduismus a islám. Křesťanství se do země dostalo již v 1. století n. l.

Historie

Indické dějiny sahají až do 4. tisíciletí př. n. l., kdy se na severozápadě Indického subkontinentu v povodí řeky Indu rozvinula tzv. harappská kultura. V pozdějších dobách se Indie dostala do styku s říšemi, jakými byly třeba Makedonská říše Alexandra Velikého ve starověku nebo evropské státy ve středověku. Novodobější dějiny země jsou pak spjaty především s koloniálním impériem Velké Británie, která v zemi zavedla moderní státní správu, pomohla zvýšit životní úroveň i vzdělanost, přinesla sebou prvky západní kultury a ekonomické a další výhody. Díky tomu byla Indie ve 20. století první zemí impéria, která získala nezávislost a udržela si ji bez větších problémů až do současnosti. Země si zachovala státní správu zavedenou Brity a jako člen Commonwealthu má i nadále silné západní vazby, ať už ekonomického nebo politického charakteru. Proces osamostatnění se však nebyl jen klidný a pozitivní, jeho součástí byly i intenzivní boje za nezávislost. Samostatnost Indie získala 15. srpna 1947, spolu s ní vznikl i sousední Pákistán. Dnes se Indii, i díky Velké Británii, přezdívá „největší demokracie světa“.

Ekonomika

Indická ekonomika patří mezi nejsilnější ekonomiky v regionu a na světě vůbec. V posledním desetiletí výrazně roste a až na poslední roky, kdy mírně poklesla, vykazuje značnou stabilitu a dynamický růst. Podle zjištění Mezinárodního měnového fondu (MMF), jehož je Indie členem, dosahovalo indické HDP výše 1 5,97 miliard USD (údaje z roku 2010). Odhadovaná hodnota pro rok 2013 je 2 061 miliard USD.

Vlivem své polohy a klimatickým podmínkám je Indie nesmírně úrodnou zemí, mezi hlavní zemědělské exportní artikly patří rýže, obilí, cukrová třtina, bavlna nebo již tradičně čaj. Zemědělství má pro Indii obrovský význam, sektor zaměstnává přes 60 % celkové populace Indie a na HDP země se podle údajů z let 2009 a 2010 podílí téměř 16 %. Indie však nemá pouze příhodné zemědělské podmínky, je zároveň velmi bohatá na nerostné suroviny jako třeba železnou rudu, mangan, bauxit, azbest nebo křemík, a v neposlední řadě disponuje i poměrně významnými ložisky ropy a uhlí.

Vedle zemědělství, které zůstává největším sektorem indické ekonomiky, má však podstatný význam i průmysl. Indie patří mezi pozdě industrializované země, přesto je ale velmi rozvinutým a průmyslovým státem. Hlavními průmyslovými oblastmi jsou těžký průmysl, elektrotechnika, energetika a textilní nebo automobilový průmysl. V poslední době se ale na indické ekonomice výrazněji podílejí i služby jako cestovní ruch a bankovnictví. Světový prim dnes hraje oblast informačních technologií, indičtí odborníci jsou často vyhledávaní a velké množství světových společností sídlí či částečně funguje právě v Indii.

India_north (Jochen Westermann)Přestože lze Indii považovat za prosperující a neustále bohatnoucí zemi, jedním z největších problémů zůstává chudoba, která sužuje podstatnou část obyvatelstva, a s ní spojená dětská podvýživa. Podle odhadů žije zhruba 40 % nejchudších lidí světa právě v Indii. Zmenšování rozdílu mezi chudými a bohatými je tak dlouhodobě jednou z priorit indické politiky.

Zahraniční politika

Indie se aktivně angažuje v zahraniční politice, pojí ji smlouvy s většinou států světa a je členem (v některých případech dokonce zakládajícím) řady mezinárodních organizací. Bez nejmenších pochyb je regionální mocností a nezřídka se o ní hovoří i jako o potenciální supervelmoci. Díky svému rostoucímu vlivu se stává významným aktérem globální politiky. Svou ekonomikou představuje i významného obchodního partnera. S ohledem na dějiny, především pak dějiny 19. a 20. století, kdy byla součástí britského koloniálního impéria, se Indie orientuje na západní státy, v posledních letech významně posiluje i vazby regionální.

Kromě členství v ekonomických mezinárodních organizacích jako Světová obchodní organizace (WTO), G20 nebo Mezinárodní měnový fond (MMF) se Indie často podílí i na mírových misích Organizace spojených národů (OSN), přičemž v roce 2007 měly její armádní jednotky v rámci OSN druhé největší zastoupení. V současnosti se uchází o stálé členství v Radě bezpečnosti OSN.

Domácí politika

Indie je největší parlamentní demokracií na světě, má federativní uspořádání a v jejím čele stojí prezident, kterým je v současnosti Pranab Mukherjee. Jeho protiváhu v rámci exekutivy představuje předseda vlády a vláda. Současným premiérem Indie je Manmohan Singh, člen Indického národního kongresu. Indickou legislativu reprezentuje dvoukomorový parlament skládající se z Rady států (horní komora) a Sněmovny lidu (dolní komora), v nichž zasedá celkem 790 reprezentantů lidu.

Pro volby do dolní komory parlamentu je používán poměrný volební systém, poslanci jsou voleni na základě všeobecného rovného volebního práva na dobu pěti let, pouze dva členové dolní komory jsou jmenováni prezidentem. Horní komora je rovněž obsazována poměrně, volí se avšak nepřímo prostřednictvím volitelů nebo vlád jednotlivých států a dvanáct členů jmenuje prezident. Funkční období zástupců v Radě států je šestileté, po dvou letech dochází k obměně dvou třetin komory. Rada států je nerozpustitelný orgán a reflektuje federativní uspořádání země.

IBSA-leaders (Ricardo Stuckert)

Vládnoucí stranou Indie je v současnosti Indický národní kongres, v jehož čele stojí předsedkyně strany Sonia Gándhí, členka slavného politického rodu Néhrú-Gándhí. Rodina Néhrú-Gándhí ovládá indickou politickou scénu téměř celou dobu od získání nezávislosti na Velké Británii v roce 1947. Post předsedy vlády zastává další významný člen Indického národního kongresu Manmohan Singh. Indický národní kongres je sociálně demokratickou stranou propagující indický nacionalismus, jejímž symbolem je zdvižená dlaň.

Významné osobnosti

Móhandás Karamčand Gándhí

Oko za oko a svět bude slepý“, pronesl Móhandás Karamčand „Mahátma“ Gándhí (1869–1948), jedna z nejvýznamnějších postav indické novodobé historie. Patřil mezi největší duchovní a politické vůdce Indie a významně se angažoval i v boji za nezávislost. Jeho filozofií byl aktivní, ale nenásilný odpor. Význam a přínos, který měl Gándhí nejen pro Indii, se projevil i ve faktu, že na den jeho narozenin – 2. října – byl rezolucí OSN z roku 2007 vyhlášen Světový den nenásilí.

Sonia Gándhí

Předsedkyně vládnoucí strany Národní indický kongres je členkou významného indického politického rodu Néhrú-Gándhí. Sonia Gándhí se narodila v roce 1946 v Itálii jako Edvige Antonia Albina Maino a dnes je jednou z nejvýznamnějších osob indického politického života. Je vdovou po Rádžívu Gándhím, někdejším premiérovi Indie. Sonia Gándhí drží primát nejdéle sloužícího předsedy Národního kongresu, ve funkci je již od roku 1998, kdy po mnoha letech naléhání strany vstoupila do politiky.

Sedláková Tereza

Zdroje

BBC http://www.bbc.co.uk/

CIA World Factbook http://www.cia.gov/

Economy Watch http://www.economywatch.com/world_economy/

Wikipedia http://en.wikipedia.org/

 

Fotogalerie

Víte, že Kašmír není pouze látka, ale oblast na sever od Indie, o kterou se pře již celá desetiletí Indie s Pákistánem a Čínou? Více o tomto sporu najdete v analýze: http://www.pressexpress.eu/analyzy/bludny-kruh-sporu-kasmir Vše důležité o významné regionální mocnosti Indii najde zde: http://www.pressexpress.eu/zeme-sveta/indie