Bosna a Hercegovina

Bosna a Hercegovina je federativní republika na Balkánském poloostrově s hlavním městem Sarajevo. Do roku 1992 byla součástí Jugoslávie. Státním zřízením je zastupitelská demokracie a federativní parlamentní republika s vícestranickým systémem. Bosna a Hercegovina se skládá ze dvou entit – Federace Bosny a Hercegoviny a Republiky srbské. Parlamentní shromáždění je dvoukomorový parlament. Dolní komora se nazývá Sněmovna reprezentantů složená z 42 členů, 28 členů je voleno v rámci Federace Bosny a Hercegoviny, 14 v rámci Republiky srbské a horní Sněmovna národů složená z 15 členů, 5 členů za každou národnost. Předsednictvo Bosny a Hercegoviny je kolektivní hlava státu a členy jsou Željko Komšić, Nebojša Radmanović, Bakir Izetbegović. Předseda vlády je V jekoslav Bevanda. Ekonomika Bosny a Hercegoviny patří k pěti nejslabším evropským ekonomikám a je nejzaostalejší republikou v bývalé socialistické Jugoslávii. Dnes jsou patrné následky centrálně plánovaného hospodářství a velký podíl ekonomicky aktivních zaměstnávají průmyslová odvětví.

Další informace připravujeme