Belgie

Belgické království s hlavním městem Brusel je federativní konstituční monarchie, která leží v západní Evropě a je členskou zemí Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO). Země se kulturně a politicky skládá ze tří společenství s odlišnými úředními jazyky: Vlámský region (nizozemština), Valonský region (francouzština) a malá německy mluvící komunita, třetím regionem je Brusel. Každý region má vlastní legislativní a exekutivní orgán. Současným králem je Albert II. a předsedou vlády je Elio Di Rupo. Belgie je vysoce rozvinutý průmyslový stát s velkou koncentrací výroby a intenzivním zemědělstvím.

Další informace připravujeme