Peru

Denní zpravodajství se skládá z dílčích událostí, které se dějí kolem nás. V současném globalizovaném světě ale žádná z událostí není izolovaná, vždy souvisí či odkazuje k situaci předcházející či je důsledkem něčího či něčích rozhodnutí.

Mnohdy je těžké rozpoznat širší rámec dané okolnosti, jindy je to shluk příliš informací bez vnitřního uspořádání, který tak budí zmatek. K tomu, abyste se mohli lépe orientovat v mezinárodní politice, Vám redaktoři zpravodajského portálu PressEXPRESS.eu bude předkládat analýzy, které dílčí problémy zasadí do širšího rámce a nabídnou i možná řešení. A to vše při zachování neutrality a objektivnosti.

O analýzách, dalších novinkách či denních článcích můžete i nadále debatovat v sekci vytvořené přímo pro Vás – Diskuze.


Obývat zemi po století, přesto být na jejím okraji

Domorodé kmeny obývaly region Latinské Ameriky již dlouho před tím, než se do této částí světa dostali španělští dobyvatelé. V současném Peru tvoří příslušníci původních kmenů až 45 % celkové populace. Nicméně jejich sociální situace je neporovnatelná se životními podmínkami potomků španělských přistěhovalců. Do dnešní doby se vládě nepodařilo najít uspokojivé řešení „domorodé“ otázky, která v zemi neustále zapříčiňuje nepokoje a protesty (…) Čtěte dále