Česká republika

Česká republika má mezi ostatními zeměmi v rubrice Země světa své specifické místo, které je dáno tím, že je pro většinu z nás Česká republika mateřským státem. Každý by měl znát stát, v němž žije, nejenom tím, že bude umět pojmenovat hlavu státu či politický systém.

Zpravodajský portál Vám proto vyjma běžných analýz, které Vám zasadí dílčí problémy do širšího rámce, jako najdete postupně i u dalších zemí, nabízí i přehled hlavních českých politických stran. Znalost domácí politické scény by se měla stát běžnou součástí každého občana, neboť právě ona rozhoduje o mnohém z jeho každodenního života – nad výši DPH, potažmo cenou potravin a zboží, nad vzděláním či nad efektivní infrastrukturou.

O analýzách, dalších novinkách či denních článcích můžete i nadále debatovat v sekci vytvořené přímo pro Vás – Diskuze.


Může být vyhlášení nedůvěry vládě příště složitější?

Politická situace, která je v současné době k vidění v České republice, zde není poprvé. Sesazení vlády premiéra Petra Nečase a pokusy o sestavení nové úřednické vlády Česká republika již několikrát zažila. Pokud bude úřednické vládě Jiřího Rusnoka vyjádřena důvěra, půjde již o třetí úřednickou vládu v historii České republiky (…) Čtěte dále


TOP 09

TOP 09 je jedním z nejmladších politických subjektů na české politické scéně. Ačkoliv vznikla teprve v roce 2009, již záhy se stala parlamentní stranou a v současnosti je součástí vládní koalice. Akronym jejího názvu představuje tři základní principy, kterými se strana hodlá řídit. Jsou jimi: T – tradice, O – odpovědnost, P – prosperita. Číslo 09 má představovat rok vzniku strany, tedy 2009. V současné době je spolu s ODS a stranou LIDEM součástí vládní koalice. (…) Čtěte dále


Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)

Strana, která se svým programem bývá umístěna nalevo od politického spektra, je v současnosti nejsilnější stranou levice na české politické scéně. Ačkoliv byly poslední parlamentní volby (2010) pro ČSSD vítězné, strana se na vládě nepodílí. (…) Čtěte dále


Občanská demokratická strana (ODS)

V současné době je ODS stranou s největší pravicovou členskou základnou, čítající přes 2,5 tisíc členů, a zároveň je jednou ze tří stran vládní koalice. Předsedou strany je Petr Nečas, jenž je od roku 2010 současně premiérem nynější vlády. (…) Čtěte dále