Bezvýchodnost ohledně názvu Makedonie brání její vstup do EU

Jak Řecko slíbilo, tak i učinilo. Makedonii díky užívání historického názvu zablokovalo Řecko vstup do EU. Jak dlouho zůstanou dveře Makedonii do EU ještě zavřené?

Společné jednání zástupců Řecka a Makedonie přináší i přátelské chvíle.

Společné jednání zástupců Řecka a Makedonie přináší i přátelské chvíle.

Oprávněný nárok Řecka?

Více než 20letý spor o název státu Republika Makedonie po vyhlášení Makedonie nezávislým státem. Řecko obviňuje Makedonii, že si přisvojila názvem Republika Makedonie část řecké kultury a historie. Problém je, že tak Makedonie s Řeckem de facto činí oba stejně.

Výklad dějin obou států je diametrálně odlišný a prolíná se v nich především důraz na vlastní historii, přestože je historie obou zemí společná. Obě země kompromis odmítají, Makedonie se nehodlá vzdát dosavadního názvu země a Řecko nechce přistoupit na název Republika Makedonie. Spor začal eskalovat poté, co se postavilo Bulharsko na stranu Řecka. Důvodem je i skutečnost, že Bulharsko dosud deklaruje Makedonii jako součást bulharského státu. Část makedonského obyvatelstva by připojení země i dnes uvítala.

Jednání pod taktovkou OSN

Řecký ministr zahraničních věcí Dimitris Avramopoulos spolu se zástupcem OSN diplomatem Matthew Nimetz

Řecký ministr zahraničních věcí Dimitris Avramopoulos spolu se zástupcem OSN diplomatem Matthew Nimetz

Po vzoru OSN používají mezinárodní organizace na místo názvu Republika Makedonie název FYROM neboli Bývalá jugoslávská republika Makedonie. Od roku 1995 se snaží Makedonie a Řecko o vyřešení sporu o název pod dohledem OSN v rámci bilaterálních jednání, kdy byla podepsána mezi zeměmi prozatímní dohoda, kde se Řecko mimo jiné zavázalo nebránit Makedonii vstupu do mezinárodních organizací.

Současným zprostředkovatelem OSN pro konsolidaci vztahů mezi Makedonií a Řeckem je od roku 2005 diplomat Matthew Nimetz. Diplomat Nimetz v roce 2008 oznámil, že se jednání, která se týkala návrhů přejmenování Republiky Makedonie, nezdařila a následně Řecko vetovalo vstup Makedonie do NATO. Je otázkou, jak moc významnou roli OSN v řešení sporu zastává a může zastávat vzhledem k tomu, že jednání pod dohledem diplomata Nimetze probíhaly během ledna a února. Od započetí hovorů vůbec žádnou změnu jednání nepřinesla. Navíc zmenšování či zvětšování nabídky možných jmen, která by byla vhodná a uplatnitelná na místo Republiky Makedonie, nebudou pravděpodobně definitivním řešením pro 20 let trvající spor. 

Makedonie jako člen EU?

Historické centrum Skopje - hlavního města Makedonie

Historické centrum Skopje – hlavního města Makedonie

EU stále více tlačí na Makedonii, aby vyřešila do června problematické vztahy s Řeckem.

Evropská komise již několikrát doporučila, aby EU zahájila s Makedonií přístupové hovory, kandidátský status má Makedonie již od roku 2005.

Nejjednodušším řešením by bylo, kdyby EU začala striktně oddělovat spor o jméno a možnost přistoupení.  Pokud bude EU trvat i nadále na vyřešení sporu mezi Makedonií a Řeckem, je možné, že by se Makedonie nemusela stát členem nikdy vzhledem k dlouholetému odmítavému postoji Řecka.

Pravděpodobnějším scénářem je nicméně pokračující patová situace. Angažovanost EU a OSN, stejně jako odmítají postoj Řecka vůči vstupu Makedonie se pravděpodobně jen tak nezmění. Aplikovat motto „trpělivost růže přináší“ na spor Makedonie a Řecka lze těžko.

Řezáčová Veronika

Zdroje:

BalkanInsight http://www.balkaninsight.com/

EuroActiv http://www.euractiv.com/

Wikipedia http://en.wikipedia.org/